Patalynės namai

Taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos
Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – „Klientas”) ir Pardavėjo (toliau –„ Patalynės namai“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Klientui įsigyjant prekes el.parduotuvėje Patalynesnamai.lt adresu https://www.patalynesnamai.lt/ (toliau – „Parduotuvėje“, „e-parduotuvėje“).
2. Sutarties sudarymo momentas
2.1. Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e-parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su „Patalynės namai“ taisyklėmis, užsako prekes ir/ar paslaugas.
2.2. Sutartis pradeda galioti, kai Pirkėjas užsako prekes, o „Patalynės namai“ atsiunčia Pirkėjui patvirtinimą Pirkėjo nurodytu el.paštu apie užsakymo gavimą, ir galioja iki pilno prekių pateikimo bei atsiskaitymo.
2.3. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra saugoma e-parduotuvėje iki pilno sutarties sąlygų įvykdymo.
3. Kliento teisės
3.1. Klientas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka.
3.2. Per dvi savaites Klientas, nenurodydamas priežasčių, gali atšaukti savo užsakymą pranešęs rašytine forma (elektroniniu paštu nurodytu kontaktiniu el. pašto adresu) arba grąžindamas gautas prekes. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės gavimo dienos ir skaičiuojamas iki raštiško Kliento atsisakymo gavimo. Kad šis atsisakymas teisiškai galiotų, užtenka tik laiku išsiųsti atsisakymą arba grąžinti prekes. Užsakymo atšaukimą Klientas turi adresuoti: info@patalynesnamai.lt.
3.3. Užsakymo atšaukimo teisė negalioja:
3.3.1. prekėms, kurios buvo pagamintos pagal Kliento pateiktas specifikacijas arba vienareikšmiškai buvo gaminamos pritaikant jas individualiems Kliento poreikiams (nestandartiniai išmatavimai, užvalkalo spalva, su pasirinktu audiniu ir t.t.);
3.3.2. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
3.4. Atsisakant priimti prekes, kurios atitinka 3.3 dalies punktus, sumokėti už prekes pinigai negrąžinami.
3.5. Už nepatikusias prekes sumokėti pinigai grąžinami per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Jūsų siuntos gavimo dienos.
3.6. Klientas įsipareigoja priimti užsakytas prekes per 15 d. nuo užsakymo pateikimo dienos. Kitu atveju – pardavėjas turi teisę panaikinti užsakymą be įspėjimo.
4. Pardavėjo teisės
4.1. Jei Klientas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Patalynės namai gali be išankstinio perspėjimo nutraukti bendravimą su Klientu.
4.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Klientui.
4.3. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.
5. Pardavėjo įsipareigojimai
5.1. Pristatyti Klientui užsakytas prekes nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.
5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, ir negalint pagaminti ir / arba pristatyti Kliento užsakytos prekės, „Patalynės namai“ įsipareigoja Klientui pasiūlyti analogišką prekę. Klientui atsisakius priimti prekės analogą, „Patalynės namai“ įsipareigoja grąžinti Klientui sumokėtus pinigus per dešimt (10) darbo dienų.
5.3. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje Patalynesnamai.lt teikiamas paslaugas.
5.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
6. Prekių pristatymas
6.1. Klientui pageidaujant, prekes pristato „Patalynės namai“ arba jo įgaliotas asmuo atlygintinai (fizinis ar juridinis asmuo, sudaręs sutartį su el.parduotuve www.patalynesnamai.lt dėl prekių pristatymo). Prekės taip pat pristatomos į LP Express/ Omniva/ DPD paštomatus.
6.2. Prekių pristatymo mokestis pridedamas prie Pirkėjo užsakytų prekių kainos.
6.3. Jei užsakomų prekių sumą yra 50 eurų ir daugiau, pristatymas nemokamas, išskyrus Kuršių neriją.
6.4. Prekių pristatymo mokestis gali būti fiksuotas ar priklausyti nuo pristatomos prekės svorio ir išmatavimų. Užsakius didelių išmatavimų prekes ir Pirkėjui pageidaujant, kad Kurjeris atliktų prekės užnešimo paslaugą, ši paslauga apmokestinama papildomai, pagal galiojančius Kurjerio įkainius.
6.5. Prekės pristatomos Pirkėjo pasirinktu laiku. Tuo atveju, jei dėl nuo Pardavėjo ir/ar Kurjerio nepriklausančių aplinkybių prekių negalima pristatyti Pirkėjo pasirinktu laiku, su Pirkėju susisiekiama telefonu ir suderinamas kitas pristatymo laikas.
6.6. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Kurjeris nurodytu adresu neranda Pirkėjo, prekės atiduodamos bet kuriam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.7. Jei Kurjeris nurodytu adresu neranda Pirkėjo ar pilnamečio asmens, kuriam galėtų atiduoti prekes, Kurjeris laukia 10 min. Dėl Pirkėjo kaltės nepristatytos prekės pakartotinai nepristatomos, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį pristatymą. Pinigai už nepristatytas prekes (atskaičius pristatymo mokestį) grąžinami Pirkėjui į banko sąskaitą, iš kurios prekės buvo apmokėtos arba kurią raštu nurodo Pirkėjas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią prekės turėjo būti pristatytos Pirkėjui.
6.8. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Kurjeriu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
6.9. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo(ų), Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti Kurjerio pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime.
6.10. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius Kurjerio pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka užsakymo sąlygas.
6.11. Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas turi teisę nepriimti siuntos. Tokiu atveju, Kurjeris kartu su Pirkėju užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.
6.12. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas pilnametis asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.
6.13. Kai prekės kaina viršija 200 Eur, prekė perduodama, prekės perdavimo metu prekės perdavimo vietoje priimančiam asmeniui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją. Jei prekes priims ne Pirkėjas ir prekės kaina viršija 200 Eur, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją papildomos informacijos laukelyje.
6.14. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, jis privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.
7. Prekių grąžinimas
7.1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis šios sutarties bei LR Civilinio kodekso 6.362 straipsniu “Daiktų keitimas ir grąžinimas” ir LR Civilinio kodekso 6.22810 straipsniu “Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties” taisyklėmis (toliau – “Grąžinimo taisyklės”). Užsakant prekes internetinėje parduotuvėje www.patalynesnamai.lt Pirkėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su Grąžinimo taisyklėmis ir su jomis sutinka.
7.2. „Patalynės namai“ nekeičia ir nepriima grąžinamų naudotų ir išpakuotų kokybiškų prekių, taip pat kokybiškų prekių, kurios buvo pagamintos pagal kliento pateiktas specifikacijas arba vienareikšmiškai buvo gaminta pritaikant jas individualiems kliento poreikiams (nestandartiniai išmatavimai, užvalkalo spalva, ir t.t.).
7.3. Klientas turi teisę grąžinti nenaudotą ir neišpakuotą kokybišką prekę, per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo jos pristatymo dienos.
8. Apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1. Pirkėjas už užsakytas prekes bei jų pristatymą gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
8.1.1. Naudojantis elektronine bankininkyste – mokėjimą saugiai apdoros mūsų mokėjimų partneris Paysera. Paysera leis Jums pasirinkti pageidaujamą mokėjimo būdą – mokėjimą kortele, per internetinę bankininkystę ar pan.. Prisijungus prie elektroninės bankininkystės sistemos Pirkėjui sugeneruojamas mokėjimas pagal jo užsakymą, kurį Pirkėjas privalo apmokėti. Atsakomybė už duomenų saugumą tenka atitinkamam bankui, kadangi piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje;.
8.1.2. Bankiniu pavedimu.
8.1.3. Grynaisiais pinigais – Pirkėjas už prekes atsiskaito jų pristatymo metu. (Vilniuje ir Vilniaus rajone).
9. Apsikeitimas informacija
9.1. „Patalynės namai“ visus pranešimus siunčia Kliento registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
9.2. Klientas visus pranešimus ir klausimus siunčia „Patalynesnamai“ e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.
10. Baigiamosios nuostatos
10.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių, sprendžiami derybų būdu, nepavykus susitarti ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

1. Bendrosios nuostatos
Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – „Klientas”) ir Pardavėjo (toliau –„ Patalynės namai“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Klientui įsigyjant prekes el.parduotuvėje Patalynesnamai.lt adresu https://www.patalynesnamai.lt/ (toliau – „Parduotuvėje“, „e-parduotuvėje“).


2. Sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e-parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su „Patalynės namai“ taisyklėmis, užsako prekes ir/ar paslaugas.2.2. Sutartis pradeda galioti, kai Pirkėjas užsako prekes, o „Patalynės namai“ atsiunčia Pirkėjui patvirtinimą Pirkėjo nurodytu el.paštu apie užsakymo gavimą, ir galioja iki pilno prekių pateikimo bei atsiskaitymo.


2.3. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra saugoma e-parduotuvėje iki pilno sutarties sąlygų įvykdymo.


3. Kliento teisės


3.1. Klientas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka.


3.2. Per dvi savaites Klientas, nenurodydamas priežasčių, gali atšaukti savo užsakymą pranešęs rašytine forma (elektroniniu paštu nurodytu kontaktiniu el. pašto adresu) arba grąžindamas gautas prekes. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės gavimo dienos ir skaičiuojamas iki raštiško Kliento atsisakymo gavimo. Kad šis atsisakymas teisiškai galiotų, užtenka tik laiku išsiųsti atsisakymą arba grąžinti prekes. Užsakymo atšaukimą Klientas turi adresuoti: info@patalynesnamai.lt.


3.3. Užsakymo atšaukimo teisė negalioja:


3.3.1. prekėms, kurios buvo pagamintos pagal Kliento pateiktas specifikacijas arba vienareikšmiškai buvo gaminamos pritaikant jas individualiems Kliento poreikiams (nestandartiniai išmatavimai, užvalkalo spalva, su pasirinktu audiniu ir t.t.);


3.3.2. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.


3.4. Atsisakant priimti prekes, kurios atitinka 

3.5. dalies punktus, sumokėti už prekes pinigai negrąžinami.


3.6. Už nepatikusias prekes sumokėti pinigai grąžinami per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Jūsų siuntos gavimo dienos.
3.6. Klientas įsipareigoja priimti užsakytas prekes per 15 d. nuo užsakymo pateikimo dienos. Kitu atveju – pardavėjas turi teisę panaikinti užsakymą be įspėjimo.


4. Pardavėjo teisės


4.1. Jei Klientas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Patalynės namai gali be išankstinio perspėjimo nutraukti bendravimą su Klientu.


4.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Klientui.
4.3. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.


5. Pardavėjo įsipareigojimai


5.1. Pristatyti Klientui užsakytas prekes nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.


5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, ir negalint pagaminti ir / arba pristatyti Kliento užsakytos prekės, „Patalynės namai“ įsipareigoja Klientui pasiūlyti analogišką prekę. Klientui atsisakius priimti prekės analogą, „Patalynės namai“ įsipareigoja grąžinti Klientui sumokėtus pinigus per dešimt (10) darbo dienų.


5.3. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje Patalynesnamai.lt teikiamas paslaugas.
5.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.


6. Prekių pristatymas


6.1. Klientui pageidaujant, prekes pristato „Patalynės namai“ arba jo įgaliotas asmuo atlygintinai (fizinis ar juridinis asmuo, sudaręs sutartį su el.parduotuve www.patalynesnamai.lt dėl prekių pristatymo). Prekės taip pat pristatomos į LP Express/ Omniva/ DPD paštomatus.


6.2. Prekių pristatymo mokestis pridedamas prie Pirkėjo užsakytų prekių kainos.


6.3. Jei užsakomų prekių sumą yra 50 eurų ir daugiau, pristatymas nemokamas, išskyrus Kuršių neriją.


6.4. Prekių pristatymo mokestis gali būti fiksuotas ar priklausyti nuo pristatomos prekės svorio ir išmatavimų. Užsakius didelių išmatavimų prekes ir Pirkėjui pageidaujant, kad Kurjeris atliktų prekės užnešimo paslaugą, ši paslauga apmokestinama papildomai, pagal galiojančius Kurjerio įkainius.


6.5. Prekės pristatomos Pirkėjo pasirinktu laiku. Tuo atveju, jei dėl nuo Pardavėjo ir/ar Kurjerio nepriklausančių aplinkybių prekių negalima pristatyti Pirkėjo pasirinktu laiku, su Pirkėju susisiekiama telefonu ir suderinamas kitas pristatymo laikas.


6.6. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Kurjeris nurodytu adresu neranda Pirkėjo, prekės atiduodamos bet kuriam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.


6.7. Jei Kurjeris nurodytu adresu neranda Pirkėjo ar pilnamečio asmens, kuriam galėtų atiduoti prekes, Kurjeris laukia 10 min. Dėl Pirkėjo kaltės nepristatytos prekės pakartotinai nepristatomos, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį pristatymą. Pinigai už nepristatytas prekes (atskaičius pristatymo mokestį) grąžinami Pirkėjui į banko sąskaitą, iš kurios prekės buvo apmokėtos arba kurią raštu nurodo Pirkėjas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią prekės turėjo būti pristatytos Pirkėjui.


6.8. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Kurjeriu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.


6.9. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo(ų), Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti Kurjerio pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime.


6.10. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius Kurjerio pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka užsakymo sąlygas.


6.11. Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas turi teisę nepriimti siuntos. Tokiu atveju, Kurjeris kartu su Pirkėju užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.


6.12. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas pilnametis asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.


6.13. Kai prekės kaina viršija 200 Eur, prekė perduodama, prekės perdavimo metu prekės perdavimo vietoje priimančiam asmeniui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją. Jei prekes priims ne Pirkėjas ir prekės kaina viršija 200 Eur, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją papildomos informacijos laukelyje.


6.14. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, jis privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.


7. Prekių grąžinimas


7.1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis šios sutarties bei LR Civilinio kodekso 6.362 straipsniu “Daiktų keitimas ir grąžinimas” ir LR Civilinio kodekso 6.22810 straipsniu “Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties” taisyklėmis (toliau – “Grąžinimo taisyklės”). Užsakant prekes internetinėje parduotuvėje www.patalynesnamai.lt Pirkėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su Grąžinimo taisyklėmis ir su jomis sutinka.


7.2. „Patalynės namai“ nekeičia ir nepriima grąžinamų naudotų ir išpakuotų kokybiškų prekių, taip pat kokybiškų prekių, kurios buvo pagamintos pagal kliento pateiktas specifikacijas arba vienareikšmiškai buvo gaminta pritaikant jas individualiems kliento poreikiams (nestandartiniai išmatavimai, užvalkalo spalva, ir t.t.).


7.3. Klientas turi teisę grąžinti nenaudotą ir neišpakuotą kokybišką prekę, per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo jos pristatymo dienos.


8. Apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1. Pirkėjas už užsakytas prekes bei jų pristatymą gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:


8.1.1. Naudojantis elektronine bankininkyste – mokėjimą saugiai apdoros mūsų mokėjimų partneris Paysera. Paysera leis Jums pasirinkti pageidaujamą mokėjimo būdą – mokėjimą kortele, per internetinę bankininkystę ar pan.. Prisijungus prie elektroninės bankininkystės sistemos Pirkėjui sugeneruojamas mokėjimas pagal jo užsakymą, kurį Pirkėjas privalo apmokėti. Atsakomybė už duomenų saugumą tenka atitinkamam bankui, kadangi piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje;.


8.1.2. Bankiniu pavedimu.


8.1.3. Grynaisiais pinigais – Pirkėjas už prekes atsiskaito jų pristatymo metu. (Vilniuje ir Vilniaus rajone).


9. Apsikeitimas informacija


9.1. „Patalynės namai“ visus pranešimus siunčia Kliento registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.


9.2. Klientas visus pranešimus ir klausimus siunčia „Patalynesnamai“ e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.


10. Baigiamosios nuostatos


10.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių, sprendžiami derybų būdu, nepavykus susitarti ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.